Megjelenítve
Kategória: 2016

Fejlesztő játék gyermekeknek, kialakult fejlődési zavarok diagnosztizálására

Fejlesztő játék gyermekeknek, kialakult fejlődési zavarok diagnosztizálására

Az előző szenzomotoros fejlesztőjátékokkal foglalkozó híranyagunk kapcsolódó témájaként a “Fejlesztő játék gyermekeknek, kialakult fejlődési zavarok diagnosztizálására” címmel jelentettük meg klaszterprojektünk híranyagát:

“A Szenzomotoros fejlesztő játék című írásunkban már ismertettük azt a játék elképzelés ötletet, melyet egy hazai GINOP-os pályázat keretében részben Európai Uniós forrásból kíván kifejleszteni egy hazai vállalkozó a Pannon Egészségipari Klaszter szakmai közreműködésével.

Varga Gábor klasztermenedzsertől megtudtuk, hogy napjainkban egyre magasabb azoknak a gyermekeknek a száma, akiknél részképesség vagy figyelemzavar kerül beazonosításra az óvodai-iskolai szűréseknek köszönhetően, melyek kezelés hiányában a magasabb szinten szerveződő teljesítmények hatványozódó elmaradásában jelentkeznek. A fejlesztés szükségességét alapozza, hogy már a gyermekkorban jelentkezhetnek tünetek, – mint az ügyetlenség az öltözés, az étkezés vagy egyéb manuális feladatok során, a nagymozgások zavarai vagy érzelmi, kommunikációs és szociális deficit számos egészségi problémát jelezhet előre.

Az előző írásunkban ismertetett elképzelés alapján az egészségipari klaszter menedzsere a tervezett műszer gyakorlati ismérveiről elmondta: A kifejlesztendő eszköz asztali jellege nemcsak a mérés pontosságát szolgálja, de megfelel a speciális igényű felhasználók esetében a rögzíthetőséggel kapcsolatos igénynek is. A mozgás műszeres mérése révén az adatok validitása és reliabilitása is biztosított. Az adatok alapján a fejlesztő visszacsatoláshoz jut. Terápiás felhasználás (képességzavaros gyerekek, demencia-veszélyeztetett idősek) esetén lehetséges a mozgatás adatainak gyűjtése, illetve külön eszközön történő akár grafikus megjelenítése, amivel azok időbeli alakulása és a terápia eredményessége nyomon követhető. Ugyanez a megoldás hasznosítható nem professzionális környezetben is. Ez az otthoni, kifejezetten játékjellegű hasznosítás körében az értékelés a különböző kategóriákban elérhető pontok gyűjtésével történik. Az eszköz által gyűjtött idősoros adatok önmagukban is alkalmasak a páciensek eredményeinek követésére, ugyanakkor az eszköz fejlesztéséhez kapcsolódóan lényeges tudományos innovációs potenciált képvisel a szakemberek által feltöltött standardizált mérési adatokból kialakuló adatbázis.

Varga Gábor elmondta továbbá, hogy egy kialakítandó szempontrendszer szerinti anamnézissel feltöltött adatokból tudományos következtetések vonhatók le a fejlesztők számára, illetve megfelelő adatmennyiség és – struktúra esetén meghatározhatók a „normálértékek”, melyek felhasználhatók prevenciós vagy alkalmassági vizsgálatok során. A jelenleg használatos, egy-egy tulajdonságot (reakcióidő, térlátás stb.) vizsgáló berendezések helyett egy olyan hardver interface-t hozunk létre, ami széleskörű felhasználást tesz lehetővé a hozzá kapcsolódó szoftver rugalmasságának köszönhetően. A fizikai eszköz csupán megjelenítő, illetve beviteli eszközként funkcionál, a szoftver a LED lámpák vezérlésével adja ki a feladatot, majd a megoldás menetét és eredményét a szoftver elemzi. Technológiai újdonság lesz a golyó sebességének eszközös befolyásolásának kialakítása. Ilyen módon az eszköz új perspektívát nyit terápiás mérésekben, illetve kiemelendő, hogy az eszköz, mivel absztrakt formában képez le bonyolult mérési módszereket, standardizálást követően alkalmas lehet szakember bevonása nélküli mérésre, illetve otthoni diagnosztikai, szórakoztató vagy fejlesztő használatra. A fejlesztésben aktív közreműködő partner a Pannon Egészségipari Klaszter.”

Megjelenések:
Fejlesztő játék gyermekeknek, kialakult fejlődési zavarok diagnosztizálására, Infocsoport.hu, 2016.12.18.

Startup elképzelés mérőműszer fejlesztésre

Startup elképzelés mérőműszer fejlesztésre

Sajtómegjelenéseink folytatása… :

“A Pannon Egészségipari Klaszter klasztermenedzsere Varga Gábor tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a Szenzomotoros fejlesztő játék gyermekeknek és a Fejlesztő játék gyermekeknek, kialakult fejlődési zavarok diagnosztizálására című írásaink után új fejleményt vett a tervezett mérőműszer fejlesztése.

Az egészségipari klaszter felkarolta azt a szenzomotoros fejlesztőjáték ötletet, melyet egy klasztertaguk GINOP-os pályázat keretében kíván kifejleszteni. A fejlesztés alapja az a felismerés, hogy kutatások alapján nőtt azoknak a gyermekeknek a száma, akiknél részképesség vagy figyelemzavar kerül azonosításra az óvodai-iskolai szűréseknek köszönhetően, melyek kezelés hiányában a magasabb szinten szerveződő teljesítmények hatványozódó elmaradásában jelentkeznek. A fejlesztés szükségességét alapozza továbbá, hogy már a gyermekkorban jelentkezhetnek tünetek, mint az ügyetlenség az öltözés, az étkezés egyéb manuális feladatok során, a nagymozgások zavarai vagy érzelmi, kommunikációs és szociális deficit számos egészségi problémát jelezhet előre.
A klaszter klasztermenedzsment szervezete az elmúlt időszak kutatásai és elemzései alapján a fejlesztés megvalósulását követően akár egy létrejövő új egészségipari startup vállalkozás keretében is lehetőség lát a gyártás előkészítésére és a fizikális megvalósításra. Az elkövetkező hónapok feladata a vállalkozás előkészítése, és a gyártásban érdekelt szakmai fejlesztők és befektetők feltérképezése.”

Megjelenések:

Szenzomotoros fejlesztő játék gyermekeknek

Szenzomotoros fejlesztő játék gyermekeknek

Aktulális sajtóanyagunkat a “Szenzomotoros fejlesztő játék gyermekeknek” címmel jelentettük meg…:

“Napjainkban egyre magasabb azoknak a gyermekeknek a száma, akiknél részképesség vagy figyelemzavar kerül azonosításra az óvodai-iskolai szűréseknek köszönhetően, melyek kezelés hiányában a magasabb szinten szerveződő teljesítmények hatványozódó elmaradásában jelentkeznek. – Hangzott el a Pannon Egészségipari Klaszter tájékoztatóján.

Varga Gábor klasztermenedzser elmondta, hogy a klaszter egy tagja GINOP-os pályázatot adott be a szenzomotoros fejlesztő megvalósítására. A fejlesztés szükségességét alapozza, hogy már a gyermekkorban jelentkezhetnek tünetek, mint az ügyetlenség az öltözés, az étkezés és egyéb manuális feladatok során, a nagymozgások zavarai vagy érzelmi, kommunikációs és szociális deficit számos egészségi problémát jelezhet előre. Így akár az autizmus-spektrum zavar, a diszpraxia, a diszlexia/diszgráfia, a téri orientációs zavar, a bilateralitási zavar vagy a figyelemzavar (ADHD) előjelei is lehetnek ezek a viselkedési és képességbeli tünetek. Például az ADHD tünetei általában óvodáskor végén vagy kisiskoláskorban jelentkeznek, amikor már a teljesítményt, a koncentrációt feladatokkal mérik, és kiderül, a gyermek nem tud folyamatosan figyelni egy dologra. Ez egy neurobiológiai zavar, amelynek hátterében az agyban található figyelemközpont működési zavara áll, mely korai diagnózis és adekvát terápia hiányában magatartási zavarokban, a tanulási teljesítmény elmaradásában mutatkozik meg, ami jelentős hátrányok forrása a későbbi életpályán. A szenzoros integrációs terápia célja, hogy a test célirányos ingerlésével az agy észlelési és integrációs funkciói javuljanak. A terápia a résztvevő számára eszközökkel történő játékot jelent, mely ugyanakkor aktívan hozzájárul az idegrendszeri háttérfolyamatok normalizálódásához.

A klasztermenedzser hozzátette: A „játék” tehát valójában egy tudatosan felépített olyan komplex terápiás módszer, amely a benne résztvevő gyermekeknek izgalmas játék-lehetőségeket nyújt. Ezek lényegi eleme a testreszabottság, hiszen az egyes felhasználók igényei eltérőek. A programozható különböző feladattípusok (ügyességi játék, memóriajáték, reakcióidő mérés, koncentráció mérés stb.) elérhetősége, illetve további opciói megfelelnek ennek a célnak, illetve a felhasználói élményt is javítják. A terápiának folyamatjellegűnek kell lennie, azaz a beavatkozást követnie kellene valamilyen visszacsatolásnak, illetve annak értékelésének.

Ezt azonban gátolja, hogy a fejlesztőjátékok esetében a feladatmegoldás részparaméterei csak szubjektív módon ítélhetők meg, ami a terápiás folyamat szempontjából azzal a hátránnyal jár, hogy nem dokumentálható és nyomonkövethető a páciens teljesítménye, így a páciens készségeit fejlesztő terápiák valós eredményessége nem megítélhető. A megoldás újszerűsége a szem-kéz koordinációt fejlesztő labirintusjáték és a tábla mozgását rögzítő giroszkópos rendszer összekapcsolása, mely így a végrehajtás paramétereinek mérhetőségével kapcsolatos eddigi hiányra kínál megoldást azzal, hogy a választható feladatok teljesítése közben az idő és végrehajtott mozgatások egzakt, háromtengelyes mérését, illetve azok rögzítését és értékelését lehetővé teszi.

E problémakört felismerve a Pannon Egészségipari Klaszter fontosnak tartja a GINOP-es fejlesztési elképzelés alapján a kutatási projekt és a prototípusok elkészítését, melyek akár egy közeljövőben létrejövő gyártást is vizionálhat.”

Megjelenések:
Szenzomotoros fejlesztő játék gyermekeknek, Infocsoport.hu, 2016.12.12.

Hálózatosodás az egészség területén – Pannon Egészségipari Klaszter

Hálózatosodás az egészség területén – Pannon Egészségipari Klaszter

Azonos címmel indított cikksorozatot az Egészségipari Klaszter, mely több regionális, és kistérségi webes portálon jelent meg a napokban.

“Sokan, sokféleképpen vélekedünk az egészségügyről. Abba már kevesebben gondolunk bele, hogy milyen szerteágazó lehet a tágabb értelemben vett egészségipar. Egy több éve működő klaszterszövetség eddigi tapasztalataira építve értelmezi újra az egészségipar területén dolgozók együttműködési lehetőségeit.

A Pannon Egészségipari Klaszter működését az egészségipar vállalkozásai K+F+I (kutatás, fejlesztés, innováció) tevékenységének minél hatékonyabbá tétele indokolja. Az e célra létrejövő szakmai együttműködés 2008-ban kezdte meg működését.

Varga Gábor klasztermenedzser elmondta, hogy az egészségipari klaszter által biztosított keret célja a tagok fejlesztési és jövedelemtermelési képességeinek javítása: a kölcsönös üzleti előnyökön alapuló hálózatszerű együttműködés a versenyképesség növelése, a hazai és nemzetközi piaci jelenlét erősítése, a kutatás-fejlesztés összehangolása, az oktatási, marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának növelése, fejlesztési tervek és elképzelések összehangolása, foglalkoztatási lehetőségek bővítése érdekében a Klaszter nyitott az egészségipar bármely vertikumában tevékenykedő vállalkozás, kutatóhely vagy más intézmény felé, melyek érdekeltek és hajlandók egy tartós kooperációra egészségipari innovációk fejlesztése és piacra vitele érdekében. A klaszter politikai tevékenységet nem folytat.

A klaszter tagjai az eredményes és hatékony együttműködés érdekében a Klaszter keretében történő együttműködésekben kiemelten törekednek a jóhiszemű és tisztességes együttműködésre, ennek érdekében a projektek sikere érdekében, a külön megállapodásokban szabályozott együttműködések tartalmán túl is, törekednek a közös célok elérését szolgáló minden más körülmény, adat stb. egymás tudomására hozására.”

Megjelenések:
Hálózatosodás az egészség területén – Pannon Egészségipari Klaszter, Infocsoport.hu, 2016.12.03.
Hálózatosodás az egészség területén – Pannon Egészségipari Klaszter, Pécsinfo.hu, 2016.12.03.

ADÓVÁLTOZÁSOK 2017

ADÓVÁLTOZÁSOK 2017

Az előadás és workshop tervezett kiemelt témakörei:

Szja: (családi kedvezmény, utazási költségtérítés, mobilitási lakhatási támogatás, eSzJA)

Kata: (értékhatárok, a vissza nem térítendő támogatás, bevétel megszerzése időpontjának pontosítása)

Tao

Art: (számlák adatszolgáltatása, feltételes adómegállapítás)

Szja: cafeteria változások

Art: adózók minősítésének változása

bérterhek csökkenése, minimálbér és bérminimum emelése

Megújult tartalommal és új webcímen

Megújult tartalommal és új webcímen

MegújultunkAz Egészségipar.hu címen egységes szerkezetben érhető el 2016. október 22-től a Pannon Egészségipari Klaszter megújult weboldala. Megtalálhatja itt híreinket, korábbi* eseményeink összefoglalóit, de tervezés alatti projektjeinkről, eseményeinkről, tréningjeinkről és rendezvényeinkről is tájékozódhat.

Érdeklődését, látogatását köszönjük, és továbbra is várjuk, visszavárjuk oldalunkon!

* A korábbi weboldal eseményeit átmentettük, és a hírfolyamban az adott időszaknak megfelelően szerepeltetjük. Így egységessé vált, könnyebben kereshető és kezelhető a tartalmunk.

„Zöld” iroda 2. rész

„Zöld” iroda 2. rész

2016. október 17.
„Zöld” iroda 2. rész; A környezettudatosság

Az energiafelhasználás átalakulása

Fenntarthatóság – elméletben

 • A fenntartható fejlődés dimenziói
 • Életciklus-elemzés
 • Ökológiai fenntarthatóság – pénzügyi megtakarítás
 • Versenyképesség: innováció és öko-hatékonyság

Környezettudatosság a hazai vállalati körben

A társadalmi felelősségvállalás környezeti és üzleti szempontjai

A Zöld Beszerzés alapjai

Öko- és energiacímkék

A közbeszerzés környezeti szempontjai

Az önkéntes környezetirányítás sémák (ISO 14001, EMAS, BAT) elvei

Vállalati környezeti politika mint integrált szempontrendszer érvényesítése

 • Irányelvek
 • Eszközgazdálkodás
 • A beszerzési eljárás folyamata

Infokommunikációs eszközök tudatos használata és beszerzése

Az IKT eszközök energiafelhasználása – sok kicsi sokra megy

Racionális használat / Fejlett energiagazdálkodási megoldások

Szempontok eszközbeszerzés során

 • Az érintett eszközök köre
 • Igényfelmérés (várhatóan szükséges funkciók köre, igénybevétel, helyszín, ütemezés)
 • Információk és technikák a beszerzési eljárásban
 • Általános és specifikus környezeti paraméterek az ajánlatkérésben
 • Környezeti feltételek érvényesítése: az egyszerű és a teljes életciklus-alapú értékelés összehasonlítása
 • Veszélyes hulladék kezelése

Egyéb irodai eszközök

Papír

 • Környezeti terhelés a papír teljes életciklusában
 • Racionális beszerzés, felhasználás és újrahasznosítás
 • Minősített partnerválasztás nyomdai megrendeléseknél

Károsanyag-mentes írószerek

A környezettudatos bútorbeszerzés szempontjai

Takarítás, ésszerű vegyszerhasználat

Világítás

Energiatakarékos fényforrások karakterisztikája

Veszélyes hulladék kezelése

Hűtés-fűtés

Hőszigetelés

Hőmérséklet szabályozása

 • Eszközök és energiaigényük
 • Egyszerű temperálási megoldások, ésszerű hőmérséklet
Érzékenyítő tréning 2. rész

Érzékenyítő tréning 2. rész

2016. július 18.

Érzékenyítő tréning 2. rész

Tematika

 

a) Bevezetés

 • Esélyegyenlőség és antidiszkrimináció a jogszabályokban, fogalmak
 • Esélyegyenlőség egyéni, szervezeti és társadalmi szinten

 

b) A kommunikáció sajátosságai

 • Kommunikációs csatornák, alaphelyzetek és eszközök
 • Kommunikációs zavarok
 • Adekvát kommunikációs megoldások
 • Az asszertív kommunikáció jelentősége

 

c) Sérült és hátrányos helyzetű személyek támogatása

 • Fogyatékkal élők – okosan segíteni (elfogadás, befogadás és pozitív cselekvés)
 • Sztereotípiák, előítéletek és észlelés (tudatosítás és kezelni tudás)
 • Lehetőségek az ép emberek szociális készségeinek fejlesztése
 • Helyzetelemzés (sérültségi területek és azok sajátos következményei)
 • Munka-sport-művészet – másképpen
 • A támogató program tervezése, megvalósítása és speciális eszközigények (társadalmi és munkaerőpiaci integráció). Az érintettek kimozdítása, aktivizálása (sérült emberek magabiztosabb fellépését segítő megoldások átadása)
 • Fogadó szervezet és a munkavállaló párhuzamos felkészítése
 • Értő figyelem és segítés sajátosságai különböző helyzetekben
 • Konfliktusok kezelése