Innováció

Innováció

A klaszteren belül és kívüli KFI együttműködések előmozdítása kiemelt cél, ennek érdekében a Klaszter folyamatosan keresi azokat a fizikai vagy virtuális platformokat, ahol lehetőség nyílhat tudományos együttműködések kialakítására, akár alap-, akár alkalmazott kutatások területén. Ennek érdekében az Elnökség ajánlásait szem előtt tartva a Klasztermenedzsment nyomon követi ezeket a fórumokat, illetve rendszeresen tájékoztatja az Elnökséget az itt megjelenő innovációs célú nemzetközi és hazai kooperációs lehetőségekről. Ebben a körben jelentős segítség webes belső kommunikációs és együttműködési projektmotor használata, ami lehetővé teszi ötletek, információk, erőforrások, igények és képességek hatékony és strukturált közvetítését, ami a gyakorlatban nagymértékben hozzájárult több klasztertag KFI hazai és nemzetközi pályázata szakmai tartalma összeállításához.

Csak 2016 során tagszervezetek több mint 10 millió USD értékű kutatást és fejlesztést hajtottak végre, illetve összesen több mint 700 millió Ft értékben nyújtottak be prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési célú pályázatot a VEKOP-2.1.7-16 és a GINOP-2.1.7-16 kiírás keretében.